Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Studenci na konferencji „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym”

W dniu 27.02.2018 r. studenci I i II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowego i Międzynarodowego wzięli udział w I Ogólnokrajowej Konferencji pt. „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym” zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Szkołę Policji w Katowicach.

Celem konferencji było określenie potrzeb, kierunków i możliwości doskonalenia organizacji działań Policji na poziomie komendy wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej. Podczas konferencji studenci wysłuchali wielu interesujących wystąpień, m.in. nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji, który podjął się przedstawienia kwestii możliwości racjonalizacji działań Policji, prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który przedstawił problematykę zakresu przedmiotowo-podmiotowego bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy insp. dra Rafała Kochańczyka ze Szkoły Policji w Katowicach, który dokonał analizy problematyki obejmującej wpływ systemu kształcenia zawodowego Policjantów na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Udział w konferencji stanowił dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowego i Międzynarodowego doskonałą okazję, by lepiej poznać strukturę oraz sposób działania Policji, a dla wszystkich tych, którzy po ukończeniu studiów wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, możliwość bliższego zapoznania się z tą tematyką.

Relacja i fotorelacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/226425,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-pod-patronatem-Komendanta-Glownego-Policji.html

Zobacz też: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1172817382852616

Dr hab. M. Lakomy laureatem prestiżowego programu!

Dr hab. Miron Lakomy został laureatem prestiżowego programu Short-Term Visiting Fellowship w Jesus College, University of Oxford. W ramach programu, w dniach 1-28 marca 2018 r., zrealizuje on w Wielkiej Brytanii projekt badawczy pt. „The advent of cyber jihad: early stages of the Islamist terrorist online propaganda”. Jego celem jest identyfikacja źródeł oraz form pierwotnych propagandy islamskich organizacji terrorystycznych w Internecie na przełomie XX i XXI wieku.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyjazdem dr. hab. Mirona Lakomy, wszystkie prowadzone przez niego zajęcia w dniach 1-28 marca br. zostaną odpracowane w terminach uzgodnionych ze studentami.

X edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Konkursu.

Regulamin przyznawania Wyróżnień JM Rektora 2018

IV edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w IV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”.

Konkurs rozpocznie się 5 kwietnia 2018 roku o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11). Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Nagrodą główną (dla zdobywcy I miejsca) jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznany na rok akademicki 2018/2019 bez postępowania rekrutacyjnego. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe

Regulamin konkursu / Formularz zgłoszeniowy / Literatura

Termin przyjmowania zgłoszeń to 21 marca 2018 roku. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl.

Więcej informacji: www.bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

mgr Monika Szynol

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl; monika.szynol@us.edu.pl

Spotkanie rekrutacyjne z CBA

1 marca 2018 r. w godz. od 13.30 do 15.00 w aula nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach odbywać się będzie spotkanie rekrutacyjne z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które jest adresowane do osób chcących dowiedzieć się, kto i jak może dołączyć do służby specjalnej walczącej z korupcją, w szczególności zaś do absolwentów oraz studentów ostatnich lat pierwszego i drugiego stopnia studiów kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, informatyka, matematyka, politologia.

Podczas spotkania z funkcjonariuszami CBA będzie można poznać specyfikę działalności biura na rzecz bezpieczeństwa w Polsce, procedurę rekrutacyjną czy możliwe ścieżki kariery. Osoby zainteresowane aplikacją proszone są o przyniesienie swojego CV.

Zapisy na spotkanie potrwają do 28 lutego do godz. 15.00. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie: https://srw.us.edu.pl/form/index/432. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier UŚ.