Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Dr hab. Miron Lakomy z wizytą w Waszyngtonie

W dniach 26 listopada – 1 grudnia 2018 roku dr hab. Miron Lakomy przebywa na wyjeździe badawczym w Waszyngtonie D.C. Podczas pobytu odbywać będzie konsultacje naukowe w Middle East Media Research Institute (https://www.memri.org), specjalizującym się m.in. w tematyce cyberdżihadyzmu. Badania w USA są częścią projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

W związku z wyjazdem zajęcia dydaktyczne oraz dyżur dr hab. M. Lakomego nie odbędą się.

Organized Crime and the Economy – wykład

21 listopada 2018 roku w godz. 15:55-17:15 w Auli im. K. Popiołka odbędzie się wykład prof. Andrei Mario Lavezziego (Università degli Studi di Palermo) pt. „Organized Crime and the Economy”.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy w szczególności studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). Obecność studentów I roku BNiM jest obowiązkowa.

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku – relacja

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku, organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ) oraz Komendę Główną Policji, odbyła się 18 października 2018 roku.

Celem badawczym wydarzenia było podjęcie próby diagnozy i analizy najważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w XXI wieku. Podczas konferencji jej uczestnicy nie tylko identyfikowali obecne problemy, ale i potencjalne, którym już dzisiaj można przeciwdziałać. Nie mniej istotnym celem wydarzenia była próba sformułowania rekomendacji dla decydentów polityki bezpieczeństwa Polski w zakresie spraw omawianych w poszczególnych panelach. Ponadto wyniki badań naukowych skonfrontowane zostały z doświadczeniami osób reprezentujących instytucje, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1375335992600753

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa UŚ i KGP

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”. Wydarzenie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. 9:30-17:45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Aula im. K. Popiołka).

Celem przedsięwzięcia jest podjęcie próby diagnozy i analizy najważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w XXI wieku. Podczas konferencji jej uczestnicy nie tylko będą identyfikować obecne problemy, ale i potencjalne, którym już dzisiaj można przeciwdziałać. Nie mniej istotnym celem wydarzenia jest próba sformułowania rekomendacji dla decydentów polityki bezpieczeństwa Polski w zakresie spraw omawianych w poszczególnych panelach. Ponadto wyniki badań naukowych skonfrontowane zostaną z doświadczeniami osób reprezentujących instytucje, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

W trakcie konferencji poruszone zostaną przede wszystkim takie kwestie, jak problem handlu ludźmi w XXI wieku oraz narkotyki i tzw. dopalacze jako problem społeczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Przeanalizowaną zostaną również inne, wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, europejskiego i globalnego w drugiej dekadzie XXI wieku.

W charakterze prelegentów w wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program wydarzenia znajduje się tutaj.

Harmonogram pierwszego tygodnia nowego roku akademickiego

Harmonogram pierwszego tygodnia roku akademickiego:

1 października – inauguracja ogólnouczelniana, godz. 10.00

2 października, godz. 10.00 – inauguracja wydziałowa (obowiązkowa dla studentów I roku). Spotkanie Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze studentami I roku stopnia I i II kierunków bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, odbędzie się po inauguracji  roku akademickiego (ok. godz. 12:00) w auli im. K. Popiołka ( I piętro.).

3 października – początek zajęć dydaktycznych. Dla studentów 1 roku zajęcia rozpoczynają się po szkoleniu bibliotecznym (szkolenie dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej odbywa się w godzinach 8.00-9.00, dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, doradztwa politycznego i publicznego oraz politologii w godzinach 9.00-10.00)

4 października – dzień otwarty WNS, godziny dziekańskie do godziny 13.00, po tej godzinie zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem

5 października – zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa od pierwszego dnia, niezależnie od terminów logowania do systemu USOS.

Przypominamy, aby nie logować się ponownie na wykłady i konwersatoria monograficzne, z których mają już Państwo zaliczenie, należy wybrać tematy, na które jeszcze Państwo nie uczęszczali, w przeciwnym razie przedmioty te nie zostaną zaliczone.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dr Katarzyną Czornik lub dr hab. Patrycją Szostok-Nowacką